Voorwaarden

Good Game Son is onderdeel van Let’s Lead en werkt samen met verschillende onderzoeksbureaus en adverteerders.

ARTIKEL 1: DE INSCHRIJVING 1.1. De diensten van Good Game Son zijn bestemd voor degene die zich heeft ingeschreven. De inschrijving is gratis en verplicht een deelnemer tot niets.

1.2. U kunt zich gratis inschrijven via goodgameson.com. Eenmaal ingeschreven ontstaat er een overeenkomst tussen u en Good Game Son en gelden de onderstaande voorwaarden zoals hieronder omschreven.

1.3. Good Game Son behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden aan te passen. Om op de hoogte te blijven van de meeste actuele versie van de algemene voorwaarden, dient u regelmatig GoodGameSon.com te bezoeken.

ARTIKEL 2: VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING 2.1. U mag zich alleen inschrijven op GoodGameSon.com als u 18 jaar of ouder bent en woonachtig bent in Nederland.

2.2. U bent een natuurlijk persoon, dus geen bedrijf ( BV, NV, VOF)

2.3. U vult tijdens het registratieproces eerlijk uw gegevens in.

2.4. U mag zich maar één keer inschrijven

2.5. Uw inschrijving is persoonsgebonden. Uw gegevens mogen dan ook niet aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 3: PRIVACY 3.1. Bij inschrijving vragen we u uw persoonlijke gegevens in te vullen.

3.2. Uw gegevens slaan we op in onze beveiligde database. In iedere mail die u van Good Game Son ontvangt, staat een link waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven.

3.3. Good Game Son heeft de privacy van haar leden hoog in het vaandel staan. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar het Privacy beleid.

ARTIKEL 4: DE ONDERZOEKSBUREAUS/ADVERTEERDERS 4.1. Bij de inschrijving verdient u nog geen punten, geld of game credits. Echter biedt Good Game Son een overzicht met onderzoeksbureaus/adverteerders waar u onder andere geld en game credits kunt verdienen. Om geld en game credits te verdienen dient u zich eerst bij de betreffende partij te registreren.

4.2. Eenmaal ingeschreven bij een onderzoeksbureau/adverteerder ontstaat er een overeenkomst tussen u en de betreffende partij. Al het contact dient daarom te verlopen met de betreffende partij. Good Game Son maakt geen deel uit van deze overeenkomst en kan daarom ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit voortvloeit.

ARTIKEL 4: DE ONDERZOEKSBUREAUS/ADVERTEERDERS 4.1. Bij de inschrijving verdient u nog geen punten, geld of game credits. Echter biedt Good Game Son een overzicht met onderzoeksbureaus/adverteerders waar u onder andere geld en game credits kunt verdienen. Om geld en game credits te verdienen dient u zich eerst bij de betreffende partij te registreren.

4.2. Eenmaal ingeschreven bij een onderzoeksbureau/adverteerder ontstaat er een overeenkomst tussen u en de betreffende partij. Al het contact dient daarom te verlopen met de betreffende partij. Good Game Son maakt geen deel uit van deze overeenkomst en kan daarom ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit voortvloeit.

ARTIKEL 5: E-MAILS 5.1. Bij de inschrijving gaat u akkoord om e-mails te ontvangen van GoodGameSon.com. De e-mails omvatten uitnodigingen van onze partners voor deelname aan marktonderzoek, daarnaast ontvangt u relevante (win)acties en aanbiedingen.

5.2. De omvang van het aantal e-mails kan variëren. Het kan goed mogelijk zijn dat u meer of minder e-mails ontvangt dan andere leden.

ARTIKEL 6: VOORBEHOUD Good Game Son probeert de beste onderzoeksbureaus/adverteerders op de site te plaatsen. Helaas kan Good Game Son geen invloed uitoefenen op het beschikbare aanbod. Hierdoor kan Good Game Son geen minimumaantal van onderzoeksbureaus/adverteerders garanderen.

Vergoedingen bij de online enquêtes worden volledig vastgesteld door het betreffende onderzoeksbureau of de adverteerder. Good Game Son heeft hier op geen enkele wijze invloed op. Hetzelfde geldt voor minimale verdiensten bij deelname. De hoeveelheid van een vergoeding, waaronder geld en game credits, kan verschillen. Good Game Son kan hier niets over garanderen.

U bent zelf verantwoordelijk om uw inkomsten op te geven bij de belastingdienst. Good Game Son kan niet aansprakelijk worden gesteld voor boetes of heffingen van de fiscale autoriteiten. Good Game Son heeft het recht om op elk gewenst moment te stoppen met haar activiteiten.

ARTIKEL 7: CORRECTE GEGEVENS 7.1. Om u optimaal te bedienen dient u ten alle tijde volledig uw gegevens naar waarheid in te vullen. Dit is ook van belang bij het invullen van enquêtes en onderzoeken.

7.2. De aanbieders van enquêtes en onderzoeken kunnen uw antwoorden aan de hand van verschillende meetinstrumenten controleren op echtheid en volledigheid. Good Game Son behoudt zich het recht om uw inschrijving te beëindigen als u onbetrouwbare antwoorden opgeeft bij een enquête of onderzoek.

7.3. Wanneer u onbetrouwbare informatie verstrekt kan dit ertoe leiden dat u geen vergoeding ontvangt. Lees hiervoor de algemene voorwaarde van de betreffende aanbieder.

ARTIKEL 8: VERBODSBEPALINGEN 8.1. Het is ten strengste verboden om:
a. ongeautoriseerde of ongevraagde berichten te plaatsen op de website van GoodGameSon.com;
b. op de website van GoodGameSon.com berichten te plaatsen die haatdragend, bedreigend of pornografisch zijn, dan wel, indien dergelijke informatie elders wordt geplaatst, GoodGameSon.com hierbij te betrekken, op welke manier ook;
c. spam te versturen via de website van GoodGameSon.com;
d. de veiligheid of de werking van de website of andere diensten van GoodGameSon.com te verstoren, op welke manier ook;
e. virussen of andere gevaarlijke of verstorende bestanden te uploaden of te versturen via de website van GoodGameSon.com.

8.2. Als u handelt in strijd met de gedragsregels kan GoodGameSon.com u uitschrijven, krachtig art. 9.3, en een schadevergoeding eisen.

ARTIKEL 9: UITSCHRIJVING (BEËINDIGING) 9.1. Wanneer u uitgeschreven bent, kunt u geen gebruik meer van maken van de diensten van GoodGameSon.com. De overeenkomst die was ontstaan, zie art 1.2, komt volledig te vervallen.

9.2. Elke e-mail van GoodGameSon.com bevat een uitschrijflink. Zo kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven. Wilt u geen mails meer van een onderzoeksbureau/adverteerder ontvangen, dan dient u zich daar uit te schrijven. Raadpleeg de betreffende partij hoe u dat kunt doen.

9.3. GoodGameSon.com behoudt zich het recht om leden uit te schrijven in geval er sprake is van: bedrog, misleiding of het verstrekken van onbetrouwbare gegevens die tegen onze gedragsregels (art 8 ) ingaan. Opnieuw inschrijven is vanaf dat moment ook niet toegestaan. Good Game Son behoudt zich het recht om de desbetreffende persoon te bannen van GoodGameSon.com

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten voortvloeiende uit of verband houdend met de inhoud en het ontwerp van de website van GoodGameSon.com en de hiervoor gebruikte of ontwikkelde software, berusten volledig bij GoodGameSon.com.
ARTIKEL 11: STORINGEN EN ONDERHOUD 11.1. GoodGameSon.com doet haar uiterste best om haar diensten zoveel mogelijk te kunnen aanbieden. Eventuele storingen die ontstaan door invloeden van buitenaf, kunnen niet aan GoodGameSon.com worden toegerekend.

11.2. GoodGameSon.com behoudt zich het recht voor de website en andere diensten zonder vooraankondiging buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbeteringen.

ARTIKEL 12: SUPPORT Heeft u een vraag aan GoodGameSon.com, dan kunt u onze FAQ raadplegen. Indien uw vraag hier niet bij staat, kunt u ook contact met ons opnemen via het contactformulier. We doen ons best om uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden.
ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID 13.1. Deelname aan GoodGameSon.com is voor eigen risico van de ingeschreven persoon.

13.2. GoodGameSon.com biedt geen garantie dat haar diensten ononderbroken zullen zijn of vrij van fouten. Ook biedt GoodGameSon.com geen enkele garantie over de kwaliteit, betrouwbaarheid of inhoud van informatie die via GoodGameSon.com wordt verkregen.

13.3. GoodGameSon.com is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade (hoe dit zich ook uit), tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van GoodGameSon.com.

ARTIKEL 14: SLOTBEPALINGEN 14.1. Op alle overeenkomsten tussen u en GoodGameSon.com is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar GoodGameSon.com gevestigd is.

14.2. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverbindend blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen spreken op voorhand af de betreffende bepaling te vervangen in een bepaling die niet onverbindend is en die – gelet op doel en strekking - zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

14.3. Als u niet tevreden bent over de diensten van Good Game Son, dan kunt u dit aan ons laten weten via het contactformulier, te vinden op https://goodgameson.com/contact